eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

KOMUNIKAT


Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę


Więcej informacji pod linkiemKOMUNIKAT


Uwaga na fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki.


Więcej informacji pod linkiem


Przypominamy o zmianach dotyczących sposobu logowania do bankowości internetowej eCorpoNet od dnia 12 września 2019r,
wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075) oraz Dyrektywy PSD2.


Z dniem 12 września 2019 roku po godz 16 w bankowości internetowej eCorpoNet wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do sytemu: pierwszy etap – jak dotychczas należy podać Nazwę użytkownika i Hasło, drugi etap – (nowy element) należy potwierdzić swoją tożsamość, zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji dyspozycji w bankowości internetowej eCorpoNet: Hasłem SMS lub podpisem kwalifikowanym.


Godziny graniczne realizacji przelewów